JaatisWiki: Vastuuvapaus


JaatisWiki ei takaa tietojen oikeellisuutta


JaatisWiki on vapaasti muokattavissa oleva tieto- ja vinkkisanakirja. JaatisWikiä pääsee muokkaaman kuka tahansa, joka vakuuttaa tietävänsä, mistä vammaisen lapsen/nuoren ja perheen asioissa on kysymys. JaatisWikistä löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta JaatisWiki EI kuitenkaan voi taata tiedon oikeellisuutta.

JaatisWikin ylläpito ei ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.


JaatisWikissä oleva tieto tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi ja ilman velvoitetta; tämän sivuston käyttö ei luo sinun, JaatisWikin tai kenenkään JaatisWikiin liittyvän henkilön välille sopimus- tai vastuusuhdetta. Sinulla on rajattu oikeus käyttää ja kopioida materiaalia, mutta tämä käyttöoikeus ei muodosta tai implikoi minkäänlaista sopimuksellista tai muunkaltaista korvausvastuuta.

JaatisWiki saattaa sisältää muiden osapuolien tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia hyödykkeitä. Ne kuuluvat omistajilleen eikä niiden käyttö JaatisWikissä anna sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää niitä muussa yhteydessä. Jos toisin ei mainita, JaatisWikillä ei ole tosiasiallista suhdetta tavaramerkkeihin tai niiden omistajiin eikä JaatisWiki siten voi myöntää sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää kyseessä olevia tavaramerkkejä.

Huomaa, että JaatisWikistä löytyvä tieto laiesta ja sosiaaliturvasta koskee tilannetta Suomessa eikä vastaa muiden maiden tilannetta. JaatisWiki ei rohkaise tai yllytä rikkomaan Suomen tai muun maan lakeja tai asetuksia. JaatisWikin kotipaikka on Suomessa, joten se nauttii Suomen perustuslain ja Yhdistyneiden kansakuntien Yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen kaikille suomaa sananvapautta.

Vaikka virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan JaatisWikissä, kenelläkään ei ole velvollisuutta korjata niitä. Suuri osa vinkeistä perustuu jonkun tietyn lapsen/nuoren/perheen omiin kokemuksiin ja on oikea juuri heidän näkökulmastaan, mutta ei välttämättä sovi muille. Tästä syystä kaikki JaatisWikistä löytyvä tieto toimitetaan sinulle ilman takuuta oikeellisuudesta tai sopivuudesta kenenkään käyttötarkoituksiin.


Tarvittaessa käänny asiantuntijan puoleen

Jos tarvitset tarkkoja neuvoja jostain aiheesta (esimerkiksi lääketieteellisiä tai lainopillisia neuvoja), käänny osaavan asiantuntijan puoleen.


Mukailtu suomenkielisen Wikipedian vastuuvapaus-artikkelista.