Tervetuloa JaatisWikiin


Tervetuloa JaatisWikiin!
JaatisWiki on vammaisperheiden oma niksisivu
”Kuvittele maailma, jossa kaikilla tarvitsijoilla
on vapaa pääsy kaikkeen inhimilliseen tietämykseen
vammaisen lapsen ja nuoren asioissa.Se on tehtävämme.”

(Mukaellen Jimmy Walesia, Wikipedian perustajaa)JaatisWiki on internetissä julkaistava, ilmainen vammaisen lapsen ja nuoren asioiden virtuaalinen tietopankki,
joka perustuu wiki-tekniikkaan ja vapaaehtoisten aktiivisuuteen.
Sivut ovat vapaasti kaikkien luettavissa.Kirjoittamaan pääset kirjautumalla wikiin,liity kirjoittajien joukkoon!


JaatisWikin perusti Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry helmikuussa 2012.

etusivu_aurinko.png


hakemisto-12-8-15.gifMikä on tilanne v. 2018 vammaisen pysäköintiluvan käytössä?

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry teki v. 2015 kyselyn yksityisille pysäköinninvalvojille koskien vammaisen pysäköintilupaa. Saamiemme yhteydenottojen mukaan tilanne on edelleen sama: Vammaisen pysäköintiluvalla paikoittaneet ovat saaneet pysäköintivirhemaksuja yksityisiltä pysäköinninvalvontayrityksiltä, myös julkisten palvelujen (esim. terveysasemat, KELA, kirjasto, posti, rautatieasemat) yhteydessä olevilla pysäköintialueilla. Tilanne on hämmentävä, sillä tieliikennelain mukaan vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa paikoittamaan maksua suorittamatta ja rajoitusta pidemmälle ajalle.

Jaatisen vuonna 2015 tekemän selvityksen perusteella yksityiset pysäköinninvalvojat tulkitsivat vammaisen pysäköintilupaa kirjavasti. Kyselyyn vastasi neljä yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavaa yritystä, joiden antamien vastausten perusteella yhteistyö yritysten ja vammaisen pysäköintiluvalla paikoittavien kesken sujuu hyvässä hengessä. Kyselyyn jätti kuitenkin vastaamatta toiset neljä yritystä. Asiakaspalvelujen antamien tietojen mukaan nämä yritykset eivät pääsääntöisesti huomioi vammaisen pysäköintilupaa valvomillaan alueilla. Perusteeksi kerrottiin maanomistajien antamat määräykset.
Tällä hetkellä voimassa olevissa laeissa ei ole yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevia säännöksiä. Oikeustila on vähintäänkin epäselvä. Yksityiseen pysäköinninvalvontaan tarvitaan selkeät säännöt ja ohjeet, joissa annetaan selkeät ohjeet myös siitä, miten vammaisen pysäköintilupa tulee ottaa huomioon.

Vetoamme julkisten, yleisölle tarkoitettujen tilojen pysäköintialueiden maanomistajiin. Toivomme, että haluatte olla mukana edistämässä vammaisten ihmisten osallistumista, liikkumista ja yhdenvertaisuutta huomioimalla vammaisen pysäköintiluvan pysäköintialueillanne. Mikäli kuitenkin päädytte siihen, että ette halua huomioida vammaisen pysäköintilupaa alueellanne, pyydämme teitä ilmoittamaan asiasta selkein kyltein, jotka eivät jätä erehtymisen varaa. Esimerkiksi näin: ”Yksityinen P-alue. Emme huomioi vammaisen pysäköintilupaa.”Vuonna 2015 tehdyn kyselyn tulokset (PDF-muodossa) tästä

Papunet_harjata_hampaat2.pngTervetuloa mukaan myös JaatisWikin Facebook-sivulle!

etusivu_kirjoittajaksi_200px.png
etusivu_anna-palautetta_200px.png